гр.Варна, ул. "Селиолу" N11 >>Виж на картата<<

Подобряване на шумоизолацията

Качеството и комфортът на живот са в пряка зависимост от заобикалящия ни шум. Хората живеещи в градска среда със засилен автомобилен трафик, са особено засегнати от вредното въздействие на шума. Шумовото замърсяване е навсякъде - самолети, автомобилен трафик и други. С избора на добри изолиращи материали за фасадите, от изключителна важност е правилният избор на дограма, със стъклопакет, чийто шумопоглъщащи свойства са добре подбрани. От голямо значение за степента на шумоизолация е комбинацията на профили и стъклопакет. 

Стъклопакетите заемат над 60 % от площта на прозорците, то избора на стъклопакета е от най-голямо значение за постигането на по-добра шумоизолация.

Максималният шум в жилищата не бива да надхвърля 60 dB. За сравнение, при нормална човешка реч нивото на шум е между 40 – 45 dB. Степените на шумозащита са обособени в класове, като за най-висок клас се смята Клас 6.

Ако живеете до 35 метра от улица, през която на час минават до 50 автомобила, то стандартен двоен стъклопакет (4мм+4мм) би бил достатъчен да Ви предпази от вредния шум. Стандартните двойни стъклопакети имат клас на шумозащита 2. При тях дебелините на стъклата и пространството между тях са в следната пропорция: Стъкло 4мм – Разстояние 16мм – Стъкло 4мм- обща дебелина 24мм.

Ако живеете до 35 метра от улица, по която преминават  до 200 автомобила на час, то ще Ви е нужен стъклопакет с клас на защита минимум 3. Тогава ще Ви бъде необходим стъклопакет с най-малко две стъкла, като задължително едно от стъклата трябва да е с по-голяма дебелина. Например Стъкло 6мм – Разстояние 14мм – Стъкло 4мм- обща дебелина 24мм.

Подобряването на шумоизолационните свойства на стъклопакета с различни по дебелина стъкла се дължи на свойството намаляване на влиянието на собствената честота, предизвикващо спад на шумоизолацията в определена честотна област, както и на принципа "масата поглъща шума", т.е. по-голямото тегло на стъклопакета (по-голямата дебелина на стъклото), води до по-добра шумоизолация.

Подобряване на шумоизолацията се постига и чрез увеличаване на разстоянието между стъклата в стъклопакета, но това разстояние не бива да надвишава 24мм. . Също така и пълненето с газ аргон – то подобрява не само топлоизолацията, но и шумоизолацията на стъклопакетите.

За постигане на по- добра шумоизолация от горепосочената комбинация могат да се приложат при системи с до 52мм дебелина на стъклопакета- троен стъклопакет, с различна дебелина на стъклата, като същият е пълен с газ аргон. Това е приложимо при LINEA Optima® - 7 камерна система и Shcuco SI82 - шест камерна система.