гр.Варна, ул. "Селиолу" N11 >>Виж на картата<<

Инструкция за експлоатация на PVC дограма

УКАЗАНИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПОДДЪРЖАНЕ В ИЗПРАВНОСТ
, ПРАВИЛНО ПРОВЕТРЯВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ

1. МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА: ВНИМАНИЕ! 

1 Ако стените на прозорците все още не са измазани, в никакъв случай не изваждайте подложките
(трупчетата) между зидарията и касата – те осигуряват безупречно функциониране на крилата на прозореца и НЕ БИВА да се отстраняват. Подложките ще останат в мазилката. 

2 След приключване на монтажа на pvc дограмата, моля да почистите долната каса с помощта на прахосмукачка, като използвате островръха дюза. Евентуални метални стружки, останали от монтажа, могат да предизвикат поява на петна от ръжда. 

3 След монтиране на прозореца/ите следва да премахнете защитното фолио (лепенки). При
евентуални по-нататъшни ремонтни работи за защита от замърсяване на прозореца/ите, трябва да
се използват само специализирани препарати.


2. ЕКСПЛОАТАЦИЯ: ВНИМАНИЕ: 

1. На закупените от Вас прозорци е монтиран качествен обков. Внимавайте дръжката на прозореца да бъде винаги във вертикално положение (нагоре/надолу) или в хоризонтално положение. 

1. Оставянето на дръжката в междинно положение може да предизвика грешно отваряне (с изключение на случаите, когато е монтиран специален обков, осигуряващ процеп за проветряване. Възможно е да се получи така, че при горно отворено положение на крилото, същото може да се завърти по вертикална ос. Не се плашете! Така наречената „ножица“ на обкова задържа стабилно крилото в горния край. Преместете дръжката нагоре (положение на
горно отваряне), затворете прозореца и след това завъртете дръжката в хоризонтално положение
(отваряне по вертикална ос). Прозоречните крила на pvc дограмата, в зависимост от вида на обкова да се затварят винаги както следва: а) Затворено – дръжката вертикално надолу; б)Напълно отворено – дръжката хоризонтално; в)За проветряване – дръжката вертикално нагоре – само когато крилото е с комбиниран обков. 

2. За правилното функциониране на прозореца подвижните елементи (обкова) трябва да бъде
смазван с масло (несъдържащо киселина) поне два пъти годишно. Никога обаче да не се омазняват:  лагерите на плъзгащия обков;  ножиците и гърбовете на обкова за двуплоскостно отваряне. 

3. Не закачвайте нищо (с изключение на щори с предвидено за целта тегло) на крилото на прозореца – възможно е това да доведе до трудно затваряне, провисване и други проблеми.


3. ПОЧИСТВАНЕ НА КАСАТА И КРИЛОТО: ВНИМАНИЕ:  Прозорецът трябва да бъде почистван редовно Нормално замърсените каса и крило могат да се почистват лесно с хладка вода, в която е прибавен
препарат за миене на съдове.

1. Почистването на прозорецът се извършва с топла вода и подходяща мека кърпа, като за по- упорити замърсявания може да се добави, предназначен за целта, почистващ препарат. - Петна от ръжда – такива петна могат да се появят и в резултат на метални замърсители от въздуха
(виж Монтаж). - Силно замърсени прозорци могат да се почистват без усилия с помощта на специални почистващи
средства. Това почистващо средство ще намерите във фирмения офис. ВАЖНО! Не използвайте абразивни почистващи материали! Не използвайте агресивни препарати съдържащи разтворители, ацетон и други. Не използвайте твърди и/или режещи предмети (шпакли, бръснарски ножчета, домакински телчета или телени четки, и други)! Не почиствайте „на сухо“ с кърпа за прах! 

4. УПЛЪТНЕНИЯ НА PVC ДОГРАМА:

 1. Уплътненията по протежение на касата и крилото също се нуждаят от почистване от прах и други замърсители. При положение, че уплътнението излезе от каналчето си, достатъчно е да го притиснете с палец, като започнете от мястото, където уплътнението е „легнало“.

 2. Не използвайте остри и/или режещи предмети – може да нараните уплътнението, в резултат на което ще предизвикате допълнително усложнение (духане).

 5. ПОЧИСТВАНЕ НА СТЪКЛАТА: 

3. Стъклата се почистват най-добре с чиста топла вода и кърпа и специализирани
препарати, налични в търговската мрежа. При нужда във водата може да се добави
препарат за миене на съдове. 

4. Да се избягва използването на разяждащи или съдържащи разтворители препарати! 

6. СТЪКЛА: 

 За разлика от старите единични стъкла, през новите стъклопакети, с който е остъклен Вашият/те прозорец/и, всичко се вижда без наличието на деформация на образа. Това се дължи на изключително равната им повърхност. Понякога при определен ъгъл на пречупване на светлината е възможно да се видят оцветявания с цветовете на дъгата. 

 Това е физично явление и не представлява дефект и/или основание за рекламация. 

7. КОНДЕНЗ: 

1. При определени климатични условия, както стъклото, така и касата могат „да се изпотят“ - това е в резултат на „среща“ на топъл със студен въздух. Явлението се наблюдава най-често когато се съчетаят висока влажност и ниски външни температури. 2. Предпоставка за максимално предотвратяване на това явление е правилното проветряване!

 8. ПРОВЕТРЯВАНЕ:

  Редовно проветряване на помещенията – предпазва от повишаване на влажността на въздуха, а от тук и евентуално образуване на плесен/мухъл. 

 Проветрявайте редовно (3-4 пъти), като предизвикате течение, чрез отваряне на всички
налични прозорци в жилището/офиса – в зависимост от външните температури за около
5 минути.

  Запотяването на прозореца е сигнал, че трябва да се проветри помещението!

9. ГРИЖИ ЗА ОБКОВА: 

1. Веднъж годишно всички подвижни части на обкова трябва да се смажат с масло или
грес, несъдържащи смоли и киселини. 

2. „Заяждането“ на частите на обкова ще Ви покаже срока за смазване! 

3. При трудно отваряне на прозореца – се обърнете към наши служители. 

4. Само специалист от фирмата, може да прецени и съответно отстрани проблема! 

10. НЕ ПОДПИРАЙТЕ ПРОЗОРЦИТЕ! В никакъв случай не поставяйте дървени трупчета или други предмети, с цел предотвратяване „блъсването“ на прозореца, при течение. С това можете да си навлечете само повреди и неизправности на продукта!

 НЕСПАЗВАНЕТО НА ТЕЗИ УКАЗАНИЯ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО УВРЕЖДАНЕ НА ПРОФИЛИТЕ, СТЪКЛОТО И ОБКОВА, КОЕТО НЕ СЕ ПОЕМА ОТ ГАРАНЦИЯТА И НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ! ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ
ИЗПОЛЗВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ЗАМЯНА НА КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ
1. Отваряне на прозореца
◦ Прозорци с едноплоскостно отваряне: За отваряне на прозорецът е необходимо да
завъртите дръжката настрани (на 90градуса) и след това дръпнете към Вас крилото до желаната позиция.
- Прозорци с двуплоскостно отваряне Отварянето на прозореца настрани (по оста на пантите) се извършва като при едноплоскостно отваряне. За отваряне на прозореца отгоре спрямо долният ръб е необходимо да завъртите дръжката нагоре (на 180градуса) след което внимателно дръпнете крилото към Вас до желаната позиция.


ВАЖНО! Не завъртайте дръжката за отваряне на прозорецът отгоре, когато е отворен настрани. Това води до освобождаване на горната панта и е възможно крилото да падне! Винаги при отваряне на прозореца отгоре е необходимо да се уверите, че долният ръб на прозореца е плътно прилепнал към касата!

2. Затваряне на прозореца За затваряне на прозореца от отворено положение е необходимо да затворите крилото до плътното му прилепване към касата
след което да завъртите дръжката до позиция “надолу”.
3. Опасни ситуации При странично отворен прозорец (например за проветряване) е възможно да се получи въздушно
течение, което да причини нежелано затваряне на прозореца. В този случай е възможно, ако се намирате в зоната за затваряне, крилото да Ви удари, прещипе или да се счупи и съответно парчета стъкло да Ви
порежат.ПРЕПОРЪКА
При силен вятър или възможност за създаване на въздушно течение, моля затворете прозореца. В
случай, че течението се предизвиква умишлено, погрижете се за застопоряване на отвореното им
положение. 

ВАЖНО! 

Съществува риск от падане през прозореца! Пазете децата далеч от прозореца, когато е отворен! 4. При констатиране на нередности (трудно затваряне, провисване и други), моля, свържете
се със специалист, който да локализира и отстрани проблема.

 ВАЖНО! НЕСПАЗВАНЕТО НА ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ОПАСНИ СИТУАЦИИ ЗА
ВАС ИЛИ ВАШИТЕ ДЕЦА, ДО ПОВРЕДА ИЛИ СЧУПВАНЕ НА ПРОЗОРЕЦА, КОЕТО НЕ СЕ ПОЕМА ОТ ГАРАНЦИЯТА И НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ!