гр.Варна, ул. "Селиолу" N11 >>Виж на картата<<

Защо се появява мухъл?

За поява мухъл са необходими висока влажност и наличие на хранителни органични вещества. Когато тези условия са изпълнени, наблюдаваме развитие на плесен и мухъл. Първият симптом за това е миризмата на спарено в помещението. Подходящи органични вещества има навсякъде из дома ни – дърво, текстил, килими, кожа, тапети, прах. По тази причина на фактора хранителна среда не може да се противодейства. 
Усилията ни срещу плесените трябва да са концентрирани върху въздействие срещу втория фактор – влажността. Необходимо е относителната влажност на въздуха да не надвишава 75%. Висока влажност може да се образува при поставяне на мебели плътно до външни стени, при изключване на отоплението през част от денонощието, недостатъчно отопление и проветряване, строителни дефекти и др. 
Обикновено мухълът се появява предимно в ъглите между две външни стени, тъй като топлинното съпротивление към външната среда в ъгловата зона е значително по-ниско. Това е причина, на това място температурата винаги да е малко по-ниска, отколкото в останалата част от стената. Ако под пода или над тавана има неотоплявано помещение, това допълнително допринася за охлаждането, защото на едно място се срещат три стени с ниска външна температура и вероятността за поява на мухъл се увеличава още повече. Друга причина за поява на мухъл е,че в ъглите и зад мебели въздухообменът е най-слаб и това допълнително допринася за понижаването на температурата на стената.